Partners

 
Partners     Ontstaan uit de eigen netwerken realiseert deze groep regelmatig projecten in de werkplaats. De projecten worden gerealiseerd met of zonder elkaars expertiese, maar altijd onder begeleiding van een projectleider die ervoor zorgt dat het project optimaal kan worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor mensen die niet tot de vast kern behoren en die graag een project zouden willen realiseren iin de Werkplaats.